NÁŠ TÝM

Odborní garanti

PhDr. Lenka Poláková

odborný garant, zapsaný mediátor, lektor a supervizor

polakova@mm.upol.cz

Mgr. Bc. Marcela Anežka Kořenková

koordinátor Manželských mediací, mediátor

korenkova@mm.upol.cz

Mediátoři

Naši mediátoři získali certifikaci a oprávnění k výkonu na základě úspěšného absolvování výcviku v Transformativním přístupu ke zvládání konfliktů, který je akreditován u MPSV pod číslem A2020/0597-SP/PC/PP/VP, a nadále svou odbornou zdatnost rozvíjí prostřednictvím pravidelných supervizích setkáních.Mediaci poskytují manželským párům olomoucké arcidiecéze zdarma.

Čestmír a Markéta Horákovi

Římskokatolická farnost TATENICE

Tatenice 83, 561 31 Tatenice
horakovi@mm.upol.cz

Radek a Marta Čtvrtlíkovi

Centrum pro rodinu ŠTERNBERK

Farní 50/3, 785 01 Šternberk
ctvrtlikovi@mm.upol.cz

Martin a Hana Svákovi

Centrum pro rodinu
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ z.s.

Zašová 44, 756 51 Zašová
svakovi@mm.upol.cz

Karel a Jana Fuskovi

Centrum pro rodinu
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ z.s.

Zašová 44, 756 51 Zašová
fuskovi@mm.upol.cz

Štěpán a Marie Gomolovi

Římskokatolická farnost
BYSTŘICE POD HOSTÝNEM

Čs. brigády 81
768 61 Bystřice pod Hostýnem
gomolovi@mm.upol.cz

Tato forma pomoci vznikla v roce 2021 v olomoucké arcidiecézi a rozvíjí se za podpory a garance Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc, s cílem podpořit manželské páry této diecéze při zvládání těžkostí ve vztazích.

Přejít nahoru