Formy pomoci

Jakou formu pomoci zvolit?

Je vaše manželství zatíženo konfliktem či krizí, ale nejste si jistí, jakou formu pomoci váš vztah potřebujete? Pro snadnější rozhodování vám nabízíme stručný popis forem pomoci

Mediace

Poskytuje příležitost vést rozhovor, při setkání tedy musí být přítomné obě strany – manželé, kteří hledají alternativy řešení své situace. Při setkání mají možnost sdělit, jak situaci vnímají, a slyšet, jak ji vnímá partner. Na základě porozumění kontextu konfliktu pak mohou učinit další potřebná rozhodnutí. Mediátor účastníkům nedává rady, doporučení a neposuzuje jejich názory.
 
Mediace v rodinných konfliktech je jednou z nejrozšířenějších oblastí využívání mediace. Je vnímána jako prostředek ke stabilizaci vztahů a poměrů členů rodiny. Nejde o terapii, ale o alternativní nástroj pro řešení konfliktů. Mediátor neposkytuje diagnózu a strany konfliktu neanalyzují svou minulost ani přítomnost, ale pokoušejí se společně vyjasnit situaci a udělat rozhodnutí, které jim pro daný problém dává smysl.

Kodex mediace

Mediace je vždy důvěrný a dobrovolný proces.
Mediační jednání vždy probíhá za přítomnosti obou manželů a mediátorské dvojice.
Z mediačního setkání se neuchovávají žádné písemné, zvukové nebo obrazové záznamy.
Ze strany mediátorů podléhá obsah rozhovoru mlčenlivosti.

Psychoterapie

Je postavena na modelu terapeut vs. pacient. Terapeut je ten, kdo vede, určuje proces léčby, pacient je ten, kdo se léčí. Cílem psychoterapie je léčba. Psychoterapeut prošel dlouhodobým psychoterapeutickým výcvikem nebo jinou formou psychoterapeutického vzdělání. To je zaměřeno na získání dovedností a kompetencí v praktické pomoci a doprovázení klientů při řešení jejich obtíží tak, aby byl tento proces změny bezpečný, efektivní a etický.
 
Psychoterapeut nemusí být vždy psycholog, ale může mít vystudovaný příbuzný humanitní obor. V takovém případě ale může poskytovat jen poradenství. Psychoterapie a poradenství se zabývají podobnou škálou problémů, jejich cílem je zlepšení stavu klienta a vyřešení jeho individuálních, vztahových i jiných psychických potíží. Využívají však jiné prostředky a metody a mají jiný model pomoci.

Poradenství

Staví na modelu poradce (doprovázející) vs. klient. Poradce se nepasuje do role experta, který ví, co je pro klienta správné. Respektuje jej a důvěřuje jeho schopnosti nalézt vlastní řešení situace, pakliže k tomu má klient správné podmínky. Doménou poradenství je podpora a vytváření podmínek vedoucích ke změně.
 
Poradce se nesnaží klienta léčit, ale provází jej při rozvíjení jeho vlastních schopností se s problémem vyrovnat a nastavit nové vzorce fungování. Klient se na základě nabídky, rad, návodů a nápadů aktivně rozhoduje. Poradce mu pomáhá nacházet nejpřijatelnější způsoby zvládání situace.

Přejít nahoru