Slide 01
MANŽELSKÁ MEDIACE

Zaměřujeme se na práci s manželskými páry, které procházejí konfliktem nebo vztahovou krizí.

Slide 02
MANŽELSKÁ MEDIACE

Mediace je dobrovolný a důvěrný proces, v jehož čase vám mediátor pomůže změnit kvalitu vašeho společného rozhovoru.

Slide 03
MANŽELSKÁ MEDIACE

Využijte tuto formu pomoci při řešení vašich sporů v manželství! Nedovolte konfliktu, aby váš vztah rozložil.

previous arrow
next arrow

mediace

Mediace v rodinných konfliktech je jednou z nejrozšířenějších oblastí využívání mediace. Je vnímána jako prostředek ke stabilizaci vztahů a poměrů členů rodiny.

psychoterapie

Je postavena na modelu terapeut vs. pacient. Terapeut je ten, kdo vede, určuje proces léčby, pacient je ten, kdo se léčí. Cílem psychoterapie je léčba.

poradenství

Poradce se nesnaží klienta léčit, ale provází jej při rozvíjení jeho vlastních schopností se s problémem vyrovnat a nastavit nové vzorce fungování.

Co je mediace obecně?

Mediace je dobrovolný a důvěrný proces, ve kterém mediátor pomáhá stranám, jež jsou v konfliktu, změnit kvalitu jejich rozhovoru z negativní a destruktivní podoby na podobu pozitivní a konstruktivní. Umožňuje stranám více rozumět sobě i tomu druhému a podporuje je ve schopnosti dělat vlastní nebo společná rozhodnutí.

Co je manželská mediace? 

Manželská mediace je tentýž proces. Je zaměřen na práci s manželskými páry, které prochází náročnou situací, konfliktem či již vztahovou krizí. Konflikt způsobuje, že se stáváme slabými a sebestřednými, což snižuje naši schopnost dělat rozhodnutí nebo přijmout úhel pohledu toho druhého. Konflikt nás dělá trochu jiným člověkem. V jeho průběhu nepoznáváme sebe a často ani toho druhého. Narůstající a neřešený konflikt v manželství vede k destabilizaci vztahu a vzájemnému odcizení.

Jednou z cest, která dokáže pozitivně využít dynamiky vámi prožívaného konfliktu, je právě manželská mediace.  V jejím čase budete moci hovořit o nejpalčivějších problémech vašeho vztahu, budete mít příležitost říci, co si o dané situaci myslíte, budete moci vést rozhovor, který je v jistém ohledu jiný, než jaký spolu obvykle vedete. Mediace posiluje obě strany konfliktu k novým rozhodnutím, převzetí odpovědnosti, k obnově komunikace a vzájemných interakcí.

Zveme vás k využití této formy pomoci při řešení vašich sporů v manželství. Nedovolte konfliktu, aby vaše manželství zničil, rozložil.

Tato forma pomoci vznikla v roce 2021 v olomoucké arcidiecézi a rozvíjí se za podpory a garance Cyrilometodějské teologické fakulty UP Olomouc, s cílem podpořit manželské páry této diecéze při zvládání těžkostí ve vztazích.

Přejít nahoru